برای مهاجرت به کانادا از ۳ طريق ميتوان اقدام کرد:
۱-Skilled Worker Class Immigration

۲-Business Class Immigration

۳-Family Class Immigration

که بيشترين مهاجران از طريق شماره ۱ ميآيند
در حال حاضر سالانه حدود ۷۰۰۰ مهاجر ايرانی به کانادا وارد ميشود که ايران از لحاظ مهاجران کانادا رتبه ششم را دارا مباشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید