همان طور که قبلا گفتم بيشتر مهاجران از طريق تخصص (Skilled Worker ) وارد کانادا ميشوند.
در تاريخ ۲۸ June سال ۲۰۰۲ قوانين مهاجرت تغير يافت و سيستم امتياز بندی جديدی را وزارت مهاجرت کانادا اعلام نمود .
سيستم امتياز بندی جديد
-----------------------------------------
۱-تحصيلات ۲۵
-----------------------------------------
۲-سن ۱۰
-----------------------------------------
۳-زبان ۲۴
-----------------------------------------
۴-سابقه کار ۲۱
-----------------------------------------
۵-پيشنهاد کار ۱۰
-----------------------------------------
۶-سازگاری ۱۰
-----------------------------------------
جمع ۱۰۰

که متقاضی از مجموع ۱۰۰ امتياز حداقل بايد ۷۵ امتیاز بگيرد.

نکته مهم
اين قوانين مربوط به دولت فدرال ميباشد و بايد در اينجا متذکر بشم که استانهای کانادا برای جذب مهاجر قوانين مربوط به خود را دارند.

/ 0 نظر / 2 بازدید